Kerabat

Selamat Jalan Anak Kami Terkasih

Sesungguhnya kita berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan akan kembali kepadanya. Begitu pula kami yakini anak kami terkasih anak kami Benedictus Rod Fredericko Berutu tanggal 11 November 2022 telah dipanggil Tuhan Yang Mahakuasa untuk selama-lamanya.

Sebagai manusia kami sangatlah berduka. Sangat dalam kami berempat berduka, keluarga dan saudara semua.

Selamat beristirahat dengan tenang sekarang. Semoga anak kami yang kami cintai mendapatkan ampunan dan Rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Yesus Kristus. Semoga dia diberikan tempat terbaik di surga tinggal bersama orang suci. Amin.

Terima kasih atas doa dan turut belasungkawa dari teman-teman semua yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu. Semoga Tuhan membalas kebaikan saudaraku semua.
Minggu 13 November 2022.

Berita Terkait

Back to top button